• Banner4

Vrije tijd

Het gaat hier letterlijk om vrije tijd. Dit betekent dat gebruikers vrij zijn om op het activiteiten-aanbod in te gaan. Dit bestaat o.a. uit deelname aan allerlei specifieke activiteiten zoals die georganiseerd worden door organisaties die zich specifiek richten tot de doelgroep van mensen met een beperking. Verder wordt er ook deelgenomen aan vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door zorgaanbieders. Deze activiteiten worden aangekondigd met de nodige visuele ondersteuning op een specifiek aankondigingsbord voor de cliënten.

Verder wordt er deelgenomen aan allerlei activiteiten in en buiten het dorp: toneel, jaarmarkten, kermis, opendeurdagen, tentoonstellingen alsook activiteiten van diverse verenigingen in het dorp.

Binnen de inclusiegedachte wordt er steeds meer en meer gebruik gemaakt van bestaande initiatieven in de buurt. Zo nemen cliënten deel aan de hobbyclub en activiteiten Okra. Verder is er een samenwerking met het Woon- en Zorgcentrum De Linde uit het dorp voor het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten zoals: bejaardengym en ontspanningsnamiddagen. Een aantal cliënten gaan naar de plaatselijke academie. Maandelijks nemen een aantal gebruikers deel aan de activiteit Koffie met … vanuit Oranje in Eeklo en het aanbod van Lokaal Dienstencentrum Zonneheem in Eeklo.

Er wordt ook een breed gamma van interne leefgroepsoverstijgende activiteiten georganiseerd door de werkgroep sociale netwerken zoals de dansnamiddagen, de play back wedstrijd, de bingonamiddag, de praatnamiddag voor senioren,….. voor zorgaanbieders uit de buurt of waarvan gebruikers afkomstig zijn.

Een gemeenschappelijke vrijetijds- en ontmoetingsruimte in de hal. Er is een mediatheek ingericht voor de gebruikers met specifiek audiovisueel materiaal, tijdschriften en lees- en leerboeken.

In de sfeerhoek worden bepaalde thema's uitgebeeld (seizoenen, feestmomenten, feestdagen, ….). In het weekend wordt hier het bezoek ontvangen.

De computerhoek met aangepaste hard- en software waar cliënten computerspelletjes kunnen spelen of gebruik maken van de sociale media om in contact te komen met de buitenwereld.

Ook binnen de (leef)groepen worden er uitstappen en andere kleine activiteiten georganiseerd.

Tot slot zijn er ook de vele vrije momenten tussen de verschillende activiteiten waarop cliënten kleine activiteiten doen (puzzelen, fietsen, wandelen, TV kijken, gezelschapsspelen, radio of CD beluisteren, boekjes bekijken, ... of gewoon niets doen.

Individuele activiteiten: hierbij wordt gewerkt met het systeem van
aan­dachtsbegeleiders die specifiek individuele activiteiten organiseren.