• Banner4

Namiddagwerking

Zie hier de schematische voorstelling van onze namiddagwerking

De NM-activiteiten worden onderverdeeld in 5 grote activiteitengroepen:

 • Productateliers
 • Belevingsactiviteiten
 • Ouderen
 • Beweging
 • Arbeidsgerichte activiteiten binnen- en buitenshuis

Productateliers

Hier staat het product centraal. Deelnemers maken een product dat kwalitatief én zinvol is en dat kan verkocht worden. Het ritme en de mogelijkheden/draagkracht van de cliënt primeert op de noodzaak tot productie.

 • Bak: brood bakken, taarten, koekjes, popcorn, marsepein, confituur, choco, desserts maken, groenten en fruit snijden,…..voor eigen gebruik of verkoop.
 • Kaarsen: recyclage van oude kaarsen en gieten van nieuwe kaarsen in alle mogelijke maten, vormen en kleuren al of niet op bestelling.
 • Papier: recyclage van oud papier, wenskaarten, uitnodigingen, doosjes maken, werken met papier maché in functie van mogelijkheden en interesses bij de deelnemers al of niet op bestelling.

Belevingsactiviteiten

Hier staat het beleven van de activiteit centraal. De activiteit moet door de cliënt als zinvol ervaren worden en bijdragen tot zijn algemene ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

 • Snoezelen: Er is aandacht voor het beleven bij de cliënt en het zorgen voor de sfeer. Snoezelen richt zich vooral naar gebruikers met een meervoudige beperking en nood aan permanente individuele ondersteuning. Naast aandacht voor diverse vormen van massage (bv. Shantala massage) wordt er ook gewerkt met klankschalen, aromatherapie en de tovertafel.

 • Thema: hier ligt de nadruk op het creatief bezig zijn waarbij de cliënten instaan voor de versiering van ruimtes en feesten.

Ouderen

Voor oudere gebruikers waarbij er rekening wordt gehouden met hun specifieke leefwereld. (zie bv. oude gezelschapsspelen, films uit de tijd van toen, handwerkjes). Het ritme van de activiteiten is aangepast aan de leeftijd en de draagkracht van de cliënten. Er is een samenwerkingsverband met Woon-en Zorgcentrum De Linde.

Beweging

Is voor cliënten met specifieke nood aan beweging en energie-ontlading die binnen het andere aanbod minder aan hun trekken komen. Bestaat o.a. uit zwemmen en andere specifieke bewegingsactiviteiten (wandelen, sportspelen, fietsen).

Arbeidsgerichte activiteiten binnen- en buitenhuis

 • Klus: verzamelen en recycleren van PMD, glas, lampen, batterijen, papier en karton.Er wordt wekelijks naar het containerpark gegaan. Ook andere kleine 'klussen' worden door deze groep gedaan.
 • Klus +: Dit kunnen arbeidsgerichte activiteiten zijn bedoeld ten behoeve van de buitenwereld o.a. mailings verzorgen,plooien brieven, plooien van dozen,…
 • Begeleid werk: Individuele activiteiten die gebruikers zelfstandig uitoefenen in de buitenwereld: bv. verzorgen dieren in het asiel, mee helpen op de zorgboerderij, in de buitenschoolse opvang, klusjesman Woon- en Zorgcentrum, in het jeugdhuis, afwassen in de school, vegen van de speelplaats, enz.....
 • Enclavewerk: Activiteiten in groep in de buitenwereld onder begeleiding van de jobcoach zoals onderhoud begraafplaat gemeente, speelplein, sportvelden, onderhoud speelplaatsen van scholen e.d.

Voor begeleid werk en enclavewerk werd een jobcoach aangesteld. De jobcoach gaat op zoek naar nieuwe werkposten. Bij de toewijzing wordt via de arbeidsinteressetest gepeild welke activiteiten de voorkeur genieten bij de cliënten. De werkposten worden regelmatig geëvalueerd.

Verdeling namiddag werking

De cliënten kunnen kiezen uit een voorgesteld aanbod. Dit aanbod wordt opgemaakt op basis van de vraag van de cliënten. De keuze van de cliënt wordt gedaan volgens het LUKIDO principe (luisteren, kijken en doen).
Op de bewonersvergadering van de leefgroepen kunnen cliënten hun mening uiten of ze tevreden zijn met hun keuze of niet.

De atelierverantwoordelijken staan in voor de opvolging van de ateliers, de evaluatie van de gebruikers, de verkoop van de producten.