• Banner4

Voor wie?

We bieden semi-residentiële en residentiële woonondersteuning aan. De intensiteit van de woonondersteuning is afhankelijk van het persoon volgend budget. Deze ondersteuning situeert zich op diverse domeinen: sociaal, para-medisch, ortho-agogisch en praktisch vlak.
De intensiteit worden uitgewerkt in B ( begeleidingsintensiteit), P (permanentiewaarde) en N (ondersteuning bij nacht).

Het leven verloopt in groep maar er wordt in de mate van het mogelijke dialoog gestuurde zorg (vraaggericht en op maat) aangeboden volgens zeven zorgdomeinen.

We bieden ondersteuning bij het dagelijkse leven en bekijken samen met de cliënt en zijn/haar sociaal netwerk wat de mogelijkheden, wensen en verwachtingen zijn.