• Banner4

Lichamelijk welbevinden

Naast de ondersteuning op gebied van de hygiënische zorg en de zelfredzaamheidspro­gramma's wordt er veel aandacht besteed aan de relationele dimensie in de zorg (individueel contact met de cliënten via de verzorging). De individuele ondersteuning van de cliënten staat hier centraal, rekening houdende met zijn persoonlijke behoeften en noden.

Indien nodig wordt beroep gedaan op externe hulp van de pedicure, podologe en de kapster voor specifieke zorgen. Dit kan zowel binnenshuis als buiten de voorziening.

Een team van thuisverplegers, huisartsen, psychiater, kinesist, orthopedist, tandarts en logopedist komen van buitenaf en staan in voor de specifieke (para)medische zorg. Daarnaast wordt een beroep gedaan op diverse geneesheren-specialisten uit ziekenhuizen uit de buurt voor de bijzondere medische zorgen.