• Banner4

Personeelsleden & organigram

In Humival werken gemotiveerde, deskundige en enthousiaste medewerkers.

Organigram


Via regelmatige bijscholing blijven wij 'eigentijds' op het vlak van zorg, hygiëne, veiligheid,……

Directie

Marc Sercu: marc.sercu@humival.be

De directie staat, samen met de voorzitter van de raad van bestuur, in voor het algemeen beheer van de instelling. Hiervoor is er regelmatig overleg over alle domeinen van de werking.

Staf

  • Zorgcoördinator/kwaliteitscoördinator
   Mia De Vleeschauwer : mia.devleeschauwer@humival.be

   Zij staat in voor de coördinatie van de dagelijkse zorgondersteuning van de cliënten, volgt het kwaliteitsbeleid op en onderhoudt de contacten met de stagebegeleiders uit de praktijk en uit de school.
  • Ortho-agoog
   Annick Van Kerrebroeck : annick.vankerrebroeck@humival.be

   Zij biedt theoretische ondersteuning m.b.t. zorgvragen van elke cliënt, doelstellingen, visie, principes en referentiekader van de instelling
  • Verantwoordelijke medische zaken en interne preventie
   Veronique De Greef : veronique.degreef@humival.be

   Zij staat in voor de paramedische aspecten bij de cliënten, opvolging voeding en hygiëne volgens de HACCP normering.
   Staat ook in voor de interne preventie
  • Verantwoordelijke vrijwilligerswerking
   Ruth Decock : ruth.decock@humival.be

   Zij staat in voor het vrijwilligersbeleid, en onderhoudt contacten met de sociale netwerken.
   Is verantwoordelijk voor het begeleid werk en enclavewerk bij cliënten.
  • Opvoeder-groepschef
   Hilde Versluys : hilde.versluys@humival.be

   Is verantwoordelijk voor de administratieve en praktische organisatorische aspecten van de dagelijkse werking.
   Coördineert en volgt de interne en externe sport-en bewegingsactiviteiten op. Is verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsaudits
  • Verantwoordelijke administratie
   Marleen Geerinckx : marleen.geerinckx@humival.be

   Doet het onthaal en staat in voor de administratieve aspecten van de dagelijkse werking van de voorziening voor cliënten en personeel. Ze zorgt voor de nodige informatiedoorstroming van cliënten, wettelijke vertegenwoordigers, het personeel en officiële instanties.
  • Verantwoordelijke logistiek
   Tania Mille : tania.mille@humival.be

   Is verantwoordelijk voor de werkzaamheden in de grootkeuken en wasplaats. Volgt de taakplanning van de technische dienst en tuinonderhoud op.

Administratief medewerker

Marnix De Vos : marnix.devos@humival.be
Ellen Boelens: ellen.boelens@humival.be


Marnix en Ellen staan in voor de algemene boekhouding van de voorziening. Ze zijn verantwoordelijk voor de financiële verrichtingen van de voorziening.

Leefgroepverantwoordelijken

De leefgroepverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de opvolging en coördinatie van de dagelijkse werking binnen hun eigen team. Zij dragen de zorg over de zorgdomeinen: materiële zorg, ortho-agogische zorg, sociale zorg, medische zorg, leiding geven aan het team en kwaliteitsbeleid.


Begeleiders

Wij spreken bij voorkeur zo weinig mogelijk over opvoeders maar over begeleiders. Het gaat immers om het begeleiden van volwassenen en niet om opvoeden van kinderen. In de toekomst zien we de begeleider graag als coach die enkel en alleen ondersteuning biedt waar hem dit gevraagd wordt.

Logistieke medewerkers

(keuken, wasplaats, algemeen onderhoud)
Zij staan in voor de uitvoering van de logistieke taken op gebied van grootkeuken, wasplaats en algemeen onderhoud binnen de voorziening.

Klusjesman

Hij staat in voor de goede staat van de materialen, gebouwen en tuin van de voorziening