• Banner4

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering komt minstens 1 keer per jaar samen, evalueert de werking van de voorziening en keurt de jaarrekening goed.

De Raad van Bestuur komt minstens 3 keer per jaar samen en evalueert het dagelijks beleid van de voorziening.

Leden Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

 • Bauwens Liliane (bestuurder)
 • Braeckman Els
 • Claeys Inge (bestuurder)
 • De Jaegher Jean Paul (bestuurder)
 • De Vriendt Stefaan
 • Kiekens Ria
 • Kools Els
 • Laureyns Piet
 • Lefevre Koen (bestuurder-voorzitter)
 • Meesters Piet
 • Nuytinck Jan
 • Schepens Annick (bestuurder-secretaris)
 • Van de Keere Corry (bestuurder)
 • Van Laere Ann
 • Van Landschoot Gaby (bestuurder)
 • Van Waes Laurent (bestuurder-ondervoorzitter)
 • Vyncke Patrick (bestuurder)