• Banner4

Algemene Vergadering, raad van Bestuur en dagelijks bestuur

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering komt minstens 1 keer per jaar samen, evalueert de werking van de voorziening en keurt de jaarrekening goed.

Raad van bestuur

De raad van bestuur komt minstens 3 keer per jaar samen en evalueert het dagelijks beleid van de voorziening.

Leden Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

 • Bauwens Liliane (bestuurder)
 • Braeckman Els
 • Claeys Inge (bestuurder-voorzitter)
 • De Graeve Hilde (bestuurder)
 • De Jaegher Jean Paul (bestuurder)
 • De Vriendt Stefaan
 • Kiekens Ria
 • Kools Els
 • Laureyns Piet
 • Lefevre Koen (bestuurder)
 • Meesters Piet
 • Nuytinck Jan
 • Schepens Annick (bestuurder-secretaris)
 • Van de Keere Corry (bestuurder)
 • Van Laere Ann
 • Van Landschoot Gaby (bestuurder)
 • Van Waes Laurent (bestuurder-ondervoorzitter)
 • Vyncke Patrick (bestuurder)

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de raad van bestuur die om de 2 maanden samenkomt met de directeur om het dagelijks bestuur van de voorziening op te volgen en de vergadering van de raad van bestuur voor te bereiden.

Binnen de raad van bestuur zijn enkele werkgroepen actief rond specifieke thema's zoals bouwcommissie, vzw wetgeving en opmaak en opvolging strategisch beleidsplan. De voorzitter van de raad van bestuur zit die werkgroepen voor samen met de directeur.

Statuten

Statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad