• Banner4

Voor wie?

In de Dienst Ambulante en Mobiele Ondersteuning geeft men personen met een beperking (met een persoonsvolgend budget) de kans om zo zelfstandig mogelijk te wonen en zo zelfstandig mogelijk hun leven in te richten.

Begeleiding ondersteunt hierbij, waar nodig en wordt gezien als coach in het leven van de cliënt. Daarbij steunt men op het principe dat men eerst gaat kijken wat de cliënt in kwestie zelf kan verwezenlijken in zijn leven, daarna kijkt men wat de context nog kan (ouders, familie, buren, …). Als derde kijkt men wat reguliere diensten kunnen betekenen (poetshulp, familiehulp, traiteurdiensten, bewindvoerder). Indien deze stappen ontoereikend zijn, gaat men kijken wat de coaches kunnen aanbieden. Coaches ondersteunen de cliënt tevens bij het vinden en onderhouden van een zinvolle dagbesteding. Ook vrije tijd is een belangrijk gegeven waar voldoende aandacht aan moet worden besteed, eventueel in samenwerking met de nodige trajectbegeleidingsdiensten.

Een coach is een luisterend oor, communiceert transparant, heeft oog voor zelfbepaling van elke cliënt maar wijst ook op diens verantwoordelijkheden. We bieden Cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven, in een huis in de straat ( inclusief leven) met een minimaal aan ondersteuning, waarbij men rekening houdt met de verschillende levensdomeinen van het Quality of life model van Shalock.