• Banner4

Menu

Voor wie?

We bieden rechtstreeks toegankelijke hulpverlening in samenwerkingsverband met DVC De Triangel:


Ambulante ondersteuning:

Je komt langs bij ons voor begeleiding op diverse vlakken.

Mobiele ondersteuning:

Er komt een begeleider bij jou thuis langs voor begeleiding op maat.

Dagbesteding:

We gaan met jou op zoek naar passende dagbesteding of je sluit aan bij het dagcentrum.

Ambulante en mobiele outreach:

Een begeleider komt langs bij externe organisaties die met jou samenwerken zodat zij verder met jou op pad kunnen gaan met de nodige omkadering.


Het gaat hier om een minder frequente en weinig intensieve ondersteuning die beperkt is in duur. Dit is voor mensen die nog geen VAPH ondersteuning krijgen maar wel een (vermoeden van) beperking hebben. Men betaalt een bijdrage voor ambulante en mobiele ondersteuning en een bijdrage voor dagverblijf zonder vervoer. Voor meer informatie kan men zich richten tot Mevr. Mia De Vleeschauwer van VZW Humival of de directie.