• Banner4

Voor wie?

In het dagcentrum willen we tegemoet komen aan de wensen/noden van volwassen cliënten met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. We zorgen voor een ondersteuning op maat. Het dagcentrum ligt op wandelafstand van de hoofdvoorziening. Cliënten kunnen gebruik maken van collectief vervoer, maar kunnen ook op eigen kracht naar het dagcentrum komen (vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer).

We vinden inspraak van onze cliënten belangrijk daarom zijn er in onze werking bewonersgesprekken waarin we iedereen aan bod laten komen. We willen dat elke cliënt de kans krijgt om te groeien, rekening houdende met zijn/haar draagkracht. Wat onze cliënten willen, daar draait het om! Een team enthousiaste begeleidsters biedt een gevarieerd aanbod aan van activiteiten naargelang de keuzes van de cliënten. Daarnaast hechten we belang aan een krachtige communicatiestrategie t.o.v. de ouders. We vinden het belangrijk dat de ouders betrokken worden bij onze dagdagelijkse werking. We organiseren 2 maal per jaar een activiteit waar alle ouders elkaar kunnen ontmoeten, er vinden huisbezoeken plaats, ouders worden betrokken bij het ondersteuningsplan van hun zoon/dochter.

We werken met maandthema's waarin een gamma van activiteiten aangeboden worden aan onze cliënten. De thema's waarrond we werken zijn o.a. gezonde voeding en beweging, relaties en vriendschappen, afval, verkeer, tuin/lente, boerderij, kunst, beroepen, Kerst, verkiezingen,… We geven info-sessies rond het thema, aangepast aan de mogelijkheden van de cliënten.
Ook voorzien we een uitstap gerelateerd aan het thema.
Daarnaast bieden we ook: koken, creatieve activiteiten, nieuws, multimedia,… aan. Kortom voor iedereen wat wils en op het einde van het thema maken de cliënten een nieuwsbrief die meegenomen kan worden naar huis, zodat ook de ouders/omgeving op de hoogte zijn van wat we doen in het dagcentrum. In de namiddag kunnen de cliënten samen met de cliënten uit de hoofdvoorziening aansluiten bij de namiddagwerking. Daar kunnen ze terecht voor:

  • Productateliers
  • Belevingsactiviteiten
  • Ouderen
  • Beweging
  • Arbeidsgerichte activiteiten binnen- en buitenshuis