• Banner4

Voor wie?

In het dagcentrum willen we tegemoet komen aan de wensen/noden van volwassen cliënten met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. We bieden ondersteuning op maat aan. Het dagcentrum ligt op wandelafstand van de hoofdvoorziening. Cliënten kunnen gebruik maken van collectief vervoer, maar kunnen ook op eigen kracht naar het dagcentrum komen (vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer).

We vinden inspraak van onze cliënten belangrijk daarom wij maandelijks bewonersgesprekken waarin we iedereen aan bod laten komen. We willen dat elke cliënt de kans krijgt om te groeien, rekening houdende met zijn/haar draagkracht. Wat onze cliënten willen, daar draait het om! Een team enthousiaste begeleidsters biedt een gevarieerd aanbod aan van activiteiten naargelang de keuzes van de cliënten. Daarnaast hechten we belang aan een krachtige communicatiestrategie t.o.v. de ouders. We vinden het belangrijk dat de ouders betrokken worden bij onze dagdagelijkse werking. We organiseren 2 maal per jaar een activiteit waar alle ouders elkaar kunnen ontmoeten, er vinden huisbezoeken plaats, ouders worden betrokken bij het ondersteuningsplan van hun zoon/dochter.

We werken met thema's die lopen over 2 maanden waarin een gamma van activiteiten aangeboden wordt aan onze cliënten. De thema's waarrond we werken zijn o.a. gezonde voeding en beweging, relaties en vriendschappen, afval, verkeer, tuin/lente, boerderij, kunst, beroepen, Kerst, verkiezingen, lichaamsverzorging, kunst… We geven info-sessies rond het thema, aangepast aan de mogelijkheden van de cliënten.
Ook voorzien we een uitstap gerelateerd aan het thema.
Daarnaast bieden we ook: koken, creatieve activiteiten, nieuws, multimedia,… aan. Sporten vinden wij ook belangrijk: zwemmen, dansen, wandelen, yoga staan ook regelmatig op ons programma. Aangezien onze doelgroep heterogreen is, hechten we ook belang aan reminiscentie-activiteiten of maken we gebruik van de tovertafel. De zelfstandigheid onderhouden of stimuleren van onze cliënten komt ook aan bod: dit doen we door te strijken, te werken op de pc,.... Sommige cliënten nemen deel aan enclavewerk of verrichten begeleid werk ( bv. op de lagere school, in de kinderopvang,...)

Kortom voor iedereen wat wils en op het einde van het thema maken de cliënten een nieuwsbrief die meegenomen kan worden naar huis, zodat ook de ouders/omgeving op de hoogte zijn van wat we doen in het dagcentrum. In de namiddag kunnen de cliënten samen met de cliënten uit de woonondersteuning deel aan activiteiten zoals.

  • Productateliers
  • Belevingsactiviteiten
  • Ouderen
  • Beweging
  • Arbeidsgerichte activiteiten binnen- en buitenshuis