• Banner4

Activiteitengroepen


 • Retro
  Een specifieke werken voor onze ouderen. Elke dag wordt er gewerkt rond 1 thema (koken, verzorging, actua en schoolse vaardigheden). Groepen zijn samengesteld in functie van de interesses van de ouderen. Binnen deze groep wordt er sterk rekening gehouden met de specifieke noden van de ouder wordende deelnemers: aangepast tempo, minder nadruk op fysieke activiteiten, inbouwen van rustmomenten, aandacht voor het verleden, aandacht voor een gezellige en rustige sfeer. Er is tevens de jaarlijkse seniorenweek. Tweemaal per jaar is er een seniorenraad.
 • Beleving
  Deze groep bestaat uit cliënten die nood hebben aan permanente individuele ondersteuning waar gewerkt wordt volgens de principes van de basale stimulatie, sensorische integratie en sensotonisch evenwicht, de Shantala massage, klankschalen, de aromatherapie en de tovertafel.
  De activiteiten zijn vooral gericht op de exploratie van de omringende leefwereld, welbehagen en stimulerende activiteiten voor de algemene ontwikkeling naast voorzien van voldoende ontspanning en rust.
 • Kwalitijd
  Bestaat meestal uit mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis­sen (bv. autis­mespectrumstoornissen, ADHD) waar voornamelijk ge­werkt wordt volgens de principes van struc­tuurver­lening en waar herkenbaarheid, vaste structuren en extra visuele ondersteuning van aanbod activiteiten kenmerkend zijn. Er worden zowel groepsactiviteiten als strikt individuele activiteiten aangeboden. Hier ligt de nadruk vooral op de individuele ondersteuning bij de activiteiten zoals kleine huishoudelijke taken, gezelschapsspelen, creatieve activiteiten,…..
  De activiteiten leunen nauw aan bij de traditio­nele dagdagelijkse leefgroepactiviteiten, maar men maakt gebruik van een aantal specifieke methodologiëen zoals algemene ver­wijsborden, individu­ele werk- en leersessies en een duidelijke ordening van tijd, plaats, ruimte en begeleiding.
  Binnen de structuur kan er gewerkt worden met aangepaste hardware.