• Banner4

Stagiairs

Vooraleer een stagiair stage kan lopen in de voorziening is er een intakegesprek waarbij verwachtingen en aanbod aan elkaar getoetst worden.

Het aantal stagiairs is beperkt daar we aan een maximale begeleiding willen doen..

Diverse opleidingen lopen stage binnen de voorziening : bachelor in de orthopedagogiek, specialisatiejaar 7de jaarleefgroepwerking, opleidingen bijzondere jeugdzorg en gezondheidswetenschappen (TSO en BSO), master in de orthopedagogiek, centrum voor volwassenonderwijs VSPW, Jeugd- en gehandicaptenzorg (A2 en graduaat), ....

Voor stagiairs is er een stagementor en een stagebegeleider voorzien.

Geïnteresseerden voor stage kunnen zich wenden tot Mia De Vleeschauwer: mia.devleeschauwer@humival.be