• Banner4

Historiek

Humival (HUisvesting MInder- VALiden) werd als VZW opgericht op 16 mei 1976 met als doelstelling 'de studie, oprichting, organisatie en werking van, evenals de hulp bij de huisvesting van minder-validen in het Meetjesland'.

In 2004 werd het doel heromschreven als : 'de vereniging heeft tot doel zich op deskundige wijze in te zetten voor de aangepaste huisvesting, woonvoorziening, zorg- en dagbesteding voor personen met een handicap'.

Sedert 1 januari 2017 is Humival een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarige personen met een beperking.