• Banner4

RTH

We bieden rechtstreeks toegankelijke hulverlening in samenwerkingsverband met DVC De Triangel.

- Ambulante ondersteuning
- Mobiele ondersteuning
- Dagbesteding
- Ambulante en mobiele outreach

Het gaat hier om een weinig frequente en weinig intensieve ondersteuning die beperkt is in duur. Dit is voor mensen die nog geen VAPH ondersteuning krijgen maar wel een (vermoeden van) beperking hebben. Men betaalt een bijdrage van 5,13 euro voor ambulante en mobiele ondersteuning en een bijdrage van 9,75 euro voor dagverblijf zonder vervoer. Voor meer informatie kan men zich richten tot Mevr. Mia De Vleeschauwer van VZW Humival of de directie.

RTH folder Humival