• Banner4

Samenstelling

Het collectief overlegorgaan komt minstens 3 x per jaar samen en adviseert de voorziening rond alle punten die het belang van de gebruikers aangaan.

Leden:

  • Hutsenband -Goethals Veerle
  • Hulpia Romain (voorzitter + waarnemer binnen de Raad van Bestuur)
  • Riebbels Lieva
  • Leydens Albert
  • Jacobsen- De Clercq Chantal
  • Vande Velde Angèle (lid klachtencommissie)
  • Karel Baeke